Mutatószámok

Mit jelentenek az „ÁKÓ”, „VSM” és „KK” mutatószámok?

Az Általános Képzési Óraszám (ÁKÓ) azt mutatja meg, hogy a kötelezően előírt minimális óraszámhoz képest (személygépkocsi 30 óra), százalékosan mennyi óra kellett a sikeres forgalmi vizsgához. Minél közelebb van az érték a 100 %-hoz, annál kevesebb pótórára volt szükségük a tanulóknak az adott iskolánál.
Számítási képlet: Ha 29 óra = 100%, akkor 10% = 2,9 óra
Ha a táblázatban 155% szerepel, az azt jelenti, hogy 29 óra = 100 % (2,9 = 10%) 2,9 x 5,5 = 15,95 óra ~ 16 pótóra kellett átlagosan a sikerhez.

A Vizsga Sikerességi Mutató (VSM) azt mutatja meg, hogy a képzőszerv összes vizsgaeseményéből (benne az alapvizsgák és a pótvizsgák is) mennyi lett sikeres. Ha a „B” forgalmi vizsgánál 85 % szerepel, az azt jelenti, hogy száz vizsgázóból 85-en átmentek elsőre. Ha a VSM pl. 38%, akkor az elsőre sikeresen vizsgázók száma elég kevés, és több olyan is lehet a tanulók között, aki többször is sikertelen vizsgát tett.
A VSM = Sikeres vizsgaesemény osztva az összes vizsgaeseménnyel.


A Képzési Költség (KK) kiszámításánál a már minden vizsgát letett tanulók által befizetett összes költség átlagát kell alapul venni. (elméleti tanfolyam díja, a gyakorlati oktatás díja, a kezelési költség, vizsgadíjak, a képzőszerv-váltás díja, stb.) Nem tartozik ide az orvosi alkalmassági vizsgálat díja, az elsősegély-nyújtási ismeretek díja, az esetleges PÁV vizsgálat díja, és a vezetői engedély kiállításának díja sem. A mutatószámokat a képzőszerv köteles a honlapján, továbbá az adott tanfolyamra vonatkozó tájékoztatásaiban háromhavonta aktualizálni és feltüntetni. Ha a táblázatokban ez a „-” jelölés látható, az azt jelenti, hogy az adott negyedévben az adott képzőszervnél nincs releváns adat, tehát kevesebb, mint tíz tanulója/vizsgázója volt az adott időszakban.

A képző szervek tevékenységét jellemző mutatók az ITM holnapján negyedévente összesítve megtalálhatók.

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

  1. Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit;
  2. Képzési Költség (KK): a képző szerv által ismert minden – a mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet;
  3. Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): meghatározott időszakban a képző szervek által lejelentett és megvalósult vizsgaesemények sikerességét jellemző, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám;

"B" kategória

ÁKÓ:

2023 2. né

144.83%

2023 3. né

141.3%

2023 4. né

141.54%

2024 1. né

157.42%

VSM-ELMÉLET:

2023 2. né

63.3%

2023 3. né

46.24%

2023 4. né

56.52%

2024 1. né

50.49%

VSM-GYAKORLAT:

2023 2. né

62%

2023 3. né

55.91%

2023 4. né

58.62%

2024 1. né

61.36%

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

441.910 Ft

"C" kategória

ÁKÓ:

2022 1. né

100.69%

2023 2. né

100.69%

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

101.25%

VSM-ELMÉLET

2023 2. né

73.08%

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

85.71%

2024 1. né

79.31%

VSM-GYAKORLAT

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

KÉPZÉSI KÖLTSÉG

366.200 Ft

"C+E" kategória

ÁKÓ:

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

VSM-ELMÉLET

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

VSM-GYAKORLAT

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

KÉPZÉSI KÖLTSÉG

319.700 Ft

"D" kategória

ÁKÓ:

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

VSM-ELMÉLET

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

VSM-GYAKORLAT

2023 2. né

nincs adat

2023 3. né

nincs adat

2023 4. né

nincs adat

2024 1. né

nincs adat

KÉPZÉSI KÖLTSÉG
Nincs adat

Nem másolható.

GKI továbbképzés

Autósiskolánk folyamatosan indít GKI tehergépkocsi és autóbuszvezetői továbbképzéseket!

truck, road, vehicle