Gépjárművezetői képesítés

Kinek kell GKI?

Minden gépjármûvezetõ részére aki 3,5 tonna legnagyobb megengedett össztömegû gépjármûvet vezet, saját árut szállító gépjármûvezetõk részére, valamint árufuvarozók részére egyaránt, az alábbi határidõk szerint:

 • 2014. 09.10.-tõl: Belföldi árufuvarozó (autómentõ) vizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõnek
 • 2014. 09.10.-tõl: Nemzetközi (TIR) árufuvarozó vizsgával rendelkezõ gépkocsivezetõnek, annak lejáratakor, de legkésõbb a jelzett dátumtól
question mark, important, sign

Kinek nem szükséges?

Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjármûvezetõk, akik kizárólag olyan jármûvet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tûzoltóság tart üzemben,
 • amely mûszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármû,
 • amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetõi engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a jármûvet vezetõ munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármû vezetése nem tartozik a gépkocsivezetõ elsõdleges feladatához.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
 • 261/2011 (XII.7.) Kormányrendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási valamint az autóbusszal díj ellenében végzett szem.szállítási és a saját számlás szem.szállítási tevékenységrõl. továbbá az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról
 • 2003/59 EK rendelet az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzõ jármûvek vezetõinek alapképzésérõl és továbbképzésérõl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

GKI-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESÍTÉS TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKNEK (CT)

A gépjármûvezetõnek, amennyiben árúszállítási tevékenységét az érintett jármûkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követõ vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

(2009. szeptember 9. elõtt szerzett jogosítvány esetén)

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetõi engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • GKI kártya (ha már volt)
 • 1 db szabvány méretû igazolványkép

TANTÁRGYAK

ELMÉLET:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés: 10 óra
 • Elõírások alkalmazása: 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

GYAKORLAT:

 • Jármûvezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerû szimulátor berendezésen: 5 óra (kötelezö!)

Az óraszám elõírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendõ. Az e-learning rendszerû oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási idõigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó idõt.

A képzés minimális idõtartama: 35 óra

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

120.000 Ft

(ÁFA mentes) amely tartalmazza: szimulátoros gyakorlást, tanfolyamdíjat, hatósági vizsgadíjat és a GKI kártya kiállításának díját.

VIZSGATÁRGYAK:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés – írásbeli teszt
 • Elõírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt

GKI-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESÍTÉS AUTÓBUSZVEZETŐKNEK (DT)

A gépjármûvezetõnek, amennyiben személyszállítási tevékenységét az érintett jármûkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követõ vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

(2008. szeptember 9. elõtt szerzett jogosítvány esetén)

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetõi engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • GKI kártya (ha már volt)
 • 1 db szabvány méretû igazolványkép

TANTÁRGYAK

ELMÉLET:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés: 10 óra
 • Elõírások alkalmazása: 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

GYAKORLAT:

 • Jármûvezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerû szimulátor berendezésen: 5 óra (kötelezõ!)

Az óraszám elõírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendõ. Az e-learning rendszerû oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási idõigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó idõt.

A képzés minimális idõtartama: 35 óra

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

120.000 Ft 

(ÁFA mentes) amely tartalmazza: szimulátoros gyakorlást, tanfolyamdíjat, hatósági vizsgadíjat és a GKI kártya kiállításának díját.

VIZSGATÁRGYAK:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés – írásbeli teszt
 • Elõírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt

TEHERHÉPKOCSI ÉS AUTÓBUSZ-VEZETŐI ÖSSZEVONT TOVÁBBKÉPZÉS (CDT)

A gépjármûvezetõnek, amennyiben árúszálítási és személyszállítási tevékenységét az érintett jármûkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követõ vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

(2008. szeptember 9. elõtt szerzett jogosítvány esetén)

A tanfolyam elméleti képzésrésze tantermi és e-learning (otthonról interneten keresztül) is elvégezhető!

Bõvebben az e-learningről

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A BEISKOLÁZÁS FELTÉTELEI:

GKI alapvizsga esetén érvényes vezetõi engedély

GKI továbbképzésnél 2009. szeptember 9. elõtt megszerzett „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetõi engedély, illetve már meglévõ GKI (2014 végétõl) + GKI továbbképzésnél 2008. szeptember 9. elõtt megszerzett „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetõi engedély, illetve már meglévõ GKI.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetõi engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • GKI kártya (ha van)
 • 1 db szabvány méretû igazolványkép

TANTÁRGYAK

ELMÉLET:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés 15 óra
 • Elõírások alkalmazása 12 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 15 óra

GYAKORLAT:

 • Jármûvezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerû szimulátor berendezésen: 5 óra (kötelezõ!)

Az óraszám elõírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendõ. Az e-learning rendszerû oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási idõigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó idõt.

A képzés minimális idõtartama: 45 óra

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

135.000 Ft 

(ÁFA mentes) amely tartalmazza: szimulátoros gyakorlást, tanfolyamdíjat, hatósági vizsgadíjat és a GKI kártya kiállításának díját.

VIZSGATÁRGYAK:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés – írásbeli teszt
 • Elõírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt
 • Autóbuszvezetõi kiegészítõ ismeretek – írásbeli teszt

A Tanfolyam elméleti képzésrésze Tantermi és E-Learning (Otthonról Interneten Keresztül) is elvégezhető!

GKI-ALAPKÉPZETTSÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐKNEK (CA)

Jelenleg Iskolánk CA és DA képzéseket nem indít!

 

A (2009. szeptember 9. után kiállított) tehergépkocsi-vezetõi jogosítvánnyal rendelkezõ tehergépkocsi-vezetõk a szolgáltatói tevékenységet, vagyis a hivatásos tehergépkocsi-vezetõi munkát csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal végezhetik. Az gazolvány megszerzéséhez a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetõi engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1 db szabvány méretû igazolványkép

TANTÁRGYAK

ELMÉLET:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés: 10 óra
 • Elõírások alkalmazása: 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

GYAKORLAT:

 • Jármûvezetés közúti forgalomban: 10 óra
 • Jármûvezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetõi gyakorlati ismertek: 2 óra
 • Jármûvezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerû szimulátor berendezésen: 2 óra

Az óraszám elõírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendõ. Az e-learning rendszerû oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási idõigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó idõt.

A képzés minimális idõtartama: 44 óra

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

160.000 Ft (ÁFA mentes) amely tartalmazza: tanfolyamdíjat, hatósági vizsgadíjat és a GKI kártya kiállításának díját.

VIZSGATÁRGYAK:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés – írásbeli teszt
 • Elõírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt
 • Esettanulmány -írásbeli vizsgarész
 • Jármûvezetés a közúti forgalomban – gyakorlati vizsgatevékenység
 • Jármûvezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetõi gyakorlati ismeretek – gyakorlati vizsgatevékenység
 • Jármûvezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy szimulátoron – gyakorlati vizsgatevékenység

GKI-ALAPKÉPZETTSÉG AUTÓBUSZ-VEZETŐKNEK (DA)

Jelenleg Iskolánk CA és DA képzéseket nem indít!

A (2008. szeptember 9. után kiállított) autóbusz-vezetõi jogosítvánnyal rendelkezõ autóbusz-vezetõk a szolgáltatói tevékenységet, vagyis a hivatásos autóbusz-vezetõi munkát csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal végezhetik. Az igazolvány megszerzéséhez a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.

bus, transportation, people

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES:

 • jelentkezési lap kitöltése
 • érvényes vezetõi engedély
 • érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • 1 db szabvány méretû igazolványkép

TANTÁRGYAK

ELMÉLET

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés: 10 óra
 • Elõírások alkalmazása: 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika: 10 óra

GYAKORLAT:

 • Jármûvezetés közúti forgalomban: 10 óra
 • Jármûvezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetõi gyakorlati ismertek: 2 óra
 • Jármûvezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerû szimulátor berendezésen: 2 óra

Az óraszám elõírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamokra értendõ. Az e-learning rendszerû oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási idõigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó idõt.

A képzés minimális idõtartama: 44 óra

KÉPZÉSI KÖLTSÉG:

180.000 Ft (ÁFA mentes) amely tartalmazza: tanfolyamdíjat, hatósági vizsgadíjat és a GKI kártya kiállításának díját.

VIZSGATÁRGYAK:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerû vezetés – írásbeli teszt
 • Elõírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt
 • Esettanulmány -írásbeli vizsgarész
 • Jármûvezetés a közúti forgalomban – gyakorlati vizsgatevékenység
 • Jármûvezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetõi gyakorlati ismeretek – gyakorlati vizsgatevékenység
 • Jármûvezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron – gyakorlati vizsgatevékenység

Nem másolható.