SZEMÉLYGÉPKOCSI (B KATEGÓRIA)

Ismertetés

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegû gépkocsi, amelyben a vezetõülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülõhely van.

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyû) pótkocsiból álló jármûszerelvény. E jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg.

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló jármûszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármû saját tömegét. E jármûszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

A TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:

 • A 16 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Legalább 8 általános iskolai végzettség.
 • Jelentkezési lap kitöltése.
 • Felnõttképzési szerzõdés megkötése. Ha a jelentkezõ 18 évnél fiatalabb, az autósiskolával kötött szerzõdést a szülõvel, törvényes képviselõvel is alá kell íratnia.
 • Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetõi engedéllyel, akkor a vezetõi engedély másolatának benyújtása.
 • Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (háziorvos, 1. csoportú) leadása.
people, background, belt

A KÉPZÉS MENETE, MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI

Elméleti Képzés (28 Óra)

 • Közlekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (Szü, mûszaki): 2 óra
 • Jármûvezetés elmélete (Je.): 6 óra

Gyakorlati Képzés (30 Óra És 580 Km)

 • Alapoktatás: 9 óra
 • Városi vezetés: 14 óra
 • Országúti vezetési (160 km): 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

EduKRESZ

A tanfolyam elvégzésére számítógépes e-learning képzés formájában azonnal van lehetőség. 

A Tanfolyam elméleti képzésrésze Tantermi és E-Learning (Otthonról Interneten Keresztül) is elvégezhető!

VIZSGÁK

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek vizsga.
 • Gyakorlat: forgalmi vizsga.

Vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte.

Elméleti vizsga a 17 életév betöltése elõtt 3 hónappal tehetõ. Sikeres elméleti vizsgát kell tenni az elsõ elõadás napjától számított egy éven belül. Az elsõ sikeres elméleti vizsga után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki sikeres elméleti vizsgával rendelkezik, és a kötelezõ vezetési órákat teljesítette. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PAV vizsgálaton kell részt venni.

A sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanap elteltével személyesen valamelyik Kormányablaknál kell jelentkezni az eredeti orvosi igazolással és a Közúti-elsõsegélynyújtás vizsgát igazoló lappal.

A vezetõi jogosultság elsõ alkalommal történõ megszerzésénél kezdõ vezetõi engedély kerül kiadásra.

ÁRAINK

Tantermi Kresz minimum 28 óra     
E-learning Kresz  180 nap/75 óra        
 35.400,-
35.400,-
Vizsgadíj (elmélet+gyakorlat) 15.600,-

Gyakorlat (8.300 Ft/ó)
30 óra és 580 km

 249.000,-
Ügyintézés és adminisztrációs díj 12.000,-
Összesen 312.000,-

Elsősegély (vizsgafelkészítő), korrepetálás – 15.000 Ft

Mutatószámok

Nem másolható.

GKI továbbképzés

Autósiskolánk folyamatosan indít GKI tehergépkocsi és autóbuszvezetői továbbképzéseket!

truck, road, vehicle