TEHERGÉPKOCSI
(C KATEGÓRIA)

Ismertetés

Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyû pót­ko­csi­ból álló jár­mû­sze­rel­vény.

A TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 • A 17 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Érvényes B. kategóriás vezetői engedély.
 • A jelentkezési lap kitöltése.
 • Felnõttképzési szerzõdés megkötése. Ha a tanuló 18 évnél fiatalabb, akkor az autósiskolával kötött szerzõdést a szülõvel, törvényes képviselõvel is alá kell íratnia.
 • A vezetõi engedély másolatának benyújtása.

A MEGSZEREZNI KÍVÁNT VEZETÕI ENGEDÉLY A 21. ÉLETÉV BETÖLTÉSÉIG KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN JOGOSÍT JÁRMÛVEZETÉSRE

 

A KÉPZÉS MENETE, MINIMÁLIS ÓRASZÁMAI

 

Elméleti képzés (80 óra)

 • Közlekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (Szü, mûszaki): 20 óra
 • Jármûvezetés elmélete (Je.): 10 óra
 • Munkavédelem, tûzvédelem, szállítás: 10 óra
 • Biztonsági ellenõrzés, üzemeltetés (Bü): 20 óra

Gyakorlati képzés (30 óra)

 • Jármûkezelés (rutin): 6 óra
 • Városi vezetés: 15 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra (160 km)
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

VIZSGÁK

 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga, Munkavédelem, tûzvédelem, szállítás vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenõrzés és üzemeltetés vizsga, rutin vizsga, forgalmi vizsga.

 

Sikeres elméleti vizsgát kell tenni az elsõ vizsgától számított egy éven belül. Az elsõ sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból sikeres elméleti vizsga után kezdhetõ.

Gyakorlati vizsgáig a 18. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhetõ meg. Öt sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálaton kell részt venni.

A sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanap elteltével valamelyik Kormányablaknál kell jelentkezni a jogosítványért.

ÁRAINK

Elmélet (min. 80 óra) 60.000,-
BÜ tanfolyam 5.000,-
Gyakorlat (30×11.000,-) 330.000,-
Ügyintézés és adminisztráció 9.000,-
Vizsgadíj 32.700,-
Összesen 436.700,-

Mutatószámok

Nem másolható.