A közúti közlekedés legfontosabb, jó és okos döntéseket hozó szereplője a gépkocsivezető, akit erre a veszélyes feladatra jól fel kell készíteni.
 

Tehergépkocsi (C kategória) + GKI

Is­mer­te­tése

Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tanfolyamra jelentkezés feltételei

 • A 17 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Érvényes B. kategóriás vezetői engedély.
 • A jelentkezési lap kitöltése.
 • Felnőttképzési szerződés megkötése. Ha a tanuló 18 évnél fiatalabb, akkor az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratnia.
 • A vezetői engedély másolatának benyújtása.

A képzés menete, minimális óraszámai

Elméleti képzés (80 óra)

 • Közlekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (Szü, műszaki): 20 óra
 • Járművezetés elmélete (Je.): 10 óra
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 10 óra
 • Biztonsági ellenőrzés, üzemeltetés (Bü): 20 óra

Gyakorlati képzés (30 óra)

 • Járműkezelés (rutin): 6 óra
 • Városi vezetés: 16 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra (160 km)
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Vizsgák

 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga, rutin vizsga, forgalmi vizsga.

Sikeres elméleti vizsgát kell tenni az első vizsgától számított egy éven belül. Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül valamennyi tárgyból sikeres vizsgát kell tenni.

Gyakorlati képzés valamennyi tárgyból sikeres elméleti vizsga után kezdhető.

Gyakorlati vizsgáig a 18. életévet be kell tölteni. Forgalmi képzés sikeres rutinvizsga után kezdhető meg. Öt sikertelen forgalmi vizsga után PAV vizsgálaton kell részt venni.

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga után személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány felmutatásával. A vezetői engedély a lakóhely szerint illetékes okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át.

Áraink

  Elmélet (min. 80 óra) : 55.000,-
  Gyakorlat (30x6.500,-) : 195.000,-
  Rutinpálya díj : 3.810,-
  Vizsgadíj : 32.700,-
  Összesen : 286.510,-

 

GKI-alapképzettség tehergépkocsi-vezetőknek

A (2009. szeptember 9. után kiállított) tehergépkocsi-vezetői jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetők a szolgáltatói tevékenységet, vagyis a hivatásos tehergépkocsi-vezetői munkát csak a szakmai alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal végezhetik. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.
Az elméleti vizsgán három témakör ismeretanyagát kérik számon: 1. A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés; 2. Előírások alkalmazása; 3. Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság. A gyakorlati vizsgán a jelöltek valós közlekedési helyzetben és járműveken adnak számot megszerzett biztonságtechnikai készségeikről.

A három témakör tananyaga a Transport Média által kiadott GKI-tankönyvekből sajátítható el, melyek megrendelhetők az oldal alján).

Teherautóvezetés
- európai szinten I.

A biztonsági szabályokon
alapuló járművezetés
Teherautóvezetés
- európai szinten II.

Előírások alkalmazása
 
Teherautóvezetés
- európai szinten III.

Egészségvédelem, közlekedési
és környezeti biztonság

 

GKI-továbbképzési képesítés tehergépkocsi-vezetőknek

Meg kell szerezniük a szakmai továbbképzési képesítést igazoló GKI igazolványt. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes igazgatósága által elismert GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni.
- 2014. szeptember 10-e után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési árufuvarozói szolgáltatást végezni.
A szaktanfolyam végén a vizsgák kérdései három témakör köré csoportosulnak, amelyekhez a megfelelő ismeretanyagot a Transport Média által kiadott GKI-tankönyvekből sajátíthatják el a tehergépkocsivezetők:

Teherautóvezetés
- európai szinten I.

A biztonsági szabályokon
alapuló járművezetés
Teherautóvezetés
- európai szinten II.

Előírások alkalmazása
 
Teherautóvezetés
- európai szinten III.

Egészségvédelem, közlekedési
és környezeti biztonság

Áraink

  Általános képzési költség vizsgadíj nélkül : 215.000,-

Vizsga Sikerességi Mutató

  2017: 95%

Vissza