A közúti közlekedés legfontosabb, jó és okos döntéseket hozó szereplője a gépkocsivezető, akit erre a veszélyes feladatra jól fel kell készíteni.
 

Személygépkocsi (B kategória)

Ismertetése

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetoülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van.

b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg.

c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

A tanfolyamra jelentkezés feltételei

 • A 16 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • Legalább 8 általános iskolai végzettség.
 • Jelentkezési lap kitöltése.
 • Felnőttképzési szerződés megkötése. Ha a jelentkező 18 évnél fiatalabb, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratnia.
 • Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatának benyújtása.
 • Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (háziorvos, 1. csoportú) leadása.

A képzés menete, minimális óraszámai

Elméleti képzés (28 óra)

 • Közlekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (Szü, műszaki): 2 óra
 • Járművezetés elmélete (Je.): 6 óra

eduKRESZ

 • A tanfolyam elvégzésére számítógépes e-learning képzés formájában azonnal van lehetőség

Gyakorlati képzés (30 óra és 580 km)

 • Alapoktatás: 9 óra
 • Városi vezetés: 14 óra
 • Országúti vezetési (160 km): 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

Közúti elsősegélynyújtás

A tanulónak el kell végeznie egy Közúti elsősegélynyújtási tanfolyamot is.

Vizsgák

 • Elmélet: közlekedési alapismeretek vizsga.
 • Gyakorlat: forgalmi vizsga.

Vizsgára bocsátható az a tanuló, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte.

Elméleti vizsga a 17 életév betöltése előtt 3 hónappal tehető. Sikeres elméleti vizsgát kell tenni az első előadás napjától számított egy éven belül. Az első sikeres elméleti vizsga után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki sikeres elméleti vizsgával rendelkezik, és a kötelező vezetési órákat teljesítette. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén PAV vizsgálaton kell részt venni.

A sikeres forgalmi vizsga után 4 munkanap elteltével személyesen valamelyik Kormányablaknál kell jelentkezni az eredeti orvosi igazolással és a Közúti-elsősegélynyújtás vizsgát igazoló lappal.

A vezetői jogosultság első alkalommal történő megszerzésénél kezdő vezetői engedély kerül kiadásra.

Áraink

  KRESZ tandíj
  28 kötelező óra
  : 30.400,-
  Vizsgadíj : 15.600,-

  Gyakorlat
  30 óra és 580km

  : 150.000,-
  Alapdíj (tanpálya) : 7.000,-
  Összesen : 203.000,-
   
  Egészségügyi tandíj : 13.800,-
  Egészségügyi vizsgadíj : 8.200,-

1. negyedév

Vizsga sikerességi mutató (vsm) elmélet

51,11 %

Vizsga sikerességi mutató (vsm) gyakorlat

71,43 %

Átlagos képzési óraszám (áko)

-

Képzési költség (kk)

203,000 Ft

Vissza